Monique (Café Oké Amsterdam)

Terug naar alle interviews

.

Heb je een idee waarover je met ons wilt praten?
Idee wel en niet met een handicap laten mee doen met ons.

Monique - Foto Arnold Boekhoff

Waarom vindt je dat belangrijk?
Verschillende doelgroepen bij elkaar komen.
Dat we elkaar beter leren kennen.
Ook dat we van elkaar kunnen leren.
Sinds dat ik zelfstandig ging wonen kwam ik uit de kast.
Vanaf 1999 ging ik zelfstandig wonen.

Hoe reageerde je begeleiding op jouw?
De begeleidster die ik had die ging daar goed mee om.

Heb je nog problemen met de begeleiding ondervonden?
Met sommige andere wel.

Hoe had de begeleiding jouw beter kunnen helpen?
Meer met mij erover te praten en zo.

Waarom kom je naar Café Oké toe?
Omdat ik het belangrijk vindt met mensen in contact zelfde gevoelens te delen.