Ambassadeurs

Start | Coronavirus | Grabbelton | Quiz | Kunstwerken

.

.

Zonder Stempel heeft een aantal enthousiaste Ambassadeurs.
Een Ambassadeur van Zonder Stempel behartigt de belangen van LHBTI+’s met een lichte verstandelijke beperking.

De belangenbehartiging kan op heel verschillende manieren, bijvoorbeeld
• een kraam verzorgen op een informatiemarkt
• voorlichting geven aan cliënten of aan begeleiders
• meedoen aan overleg in een instelling

De Ambassadeurs werken zoveel mogelijk in tweetallen bestaand uit een lid van de doelgroep en een beroepskracht of vrijwilliger die niet tot de doelgroep behoort.

Enkele keren per jaar organiseert Zonder Stempel een trainingsbijeenkomst voor huidige en nieuwe ambassadeurs.

Heb je belangstelling om Ambassadeur te worden?
Stuur dan een mailtje naar Manon Linschoten.

.

Deel met jouw vrienden