Ontmoetingscafé

Opzetten en functioneren van een ontmoetingscafé

(bijgewerkt tot 13 juni 2015)

Op het landelijk coördinatoren overleg van 28 maart 2015 in Deventer is een notitie besproken over “Opzetten en functioneren van een ontmoetingscafé”. Op dit moment kennen we in Nederland 16 ontmoetingscafés voor LHBT’s met een verstandelijke beperking.

Er zijn onderling nog al wat verschillen in bezoekersaantallen en in de zelfredzaamheid van de bezoekers. In de meeste cafés bestaan de bezoekers vooral uit wat oudere mannen. Sommige cafés lukt het om ook jongeren of transgenders te bereiken. Vrouwen en allochtonen weten de cafés slecht te vinden. Met een jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag en in de toekomst mogelijk ook regionale ontmoetingsdagen proberen we meer voor deze deelgroepen te betekenen.

De meeste cafés worden vanuit een plaatselijk COC georganiseerd, soms samen met een zorgorganisatie. Enkele cafés vallen helemaal onder een zorgorganisatie. Tijdens de bespreking van de notitie bleken de aanwezigen over sommige punten nogal van mening te verschillen.

We hebben besloten om de notitie in iets aangepaste versie op deze website te zetten. Je kunt het het beste zien als een hulpmiddel om te kijken naar hoe je zelf met je ontmoetingscafé bezig bent.
Feedback is zeer welkom, stuur een mailtje naar zonderstempel@coc.nl.
Op volgende landelijke overleggen zullen we onderdelen van de notitie bespreken.

Met de link Opzetten en functioneren van een ontmoetingscafé open je een pdf-bestand met de nieuwste versie van de notitie.